Глава 1.

 

ФОРМУЛИРАНЕ НА ОБЯВАТА ЗА РАБОТА

Главата разглежда:   • Как работодателят да обяви свободната позиция, така че да привлече подходящи кандидати • Нормативноустановени изисквания и изисквания по усмотрение на работодателя • В кои случаи, ако кандидатът не е отговарял на изискванията за заемане на длъжността, трудовото правоотношение е недействително? • Може ли изискването за предходен управленски опит да е критерий при подбор на кандидати за ръководни позиции? • Кои длъжности могат да се окачествят като ръководни? • Има ли “ръководният” характер на една длъжност значение за възникването, съдържанието и прекратяването на трудовото правоотношение? • Има ли нормативноустановени изисквания за заемането на длъжността „главен счетоводител“? • Кои лица не могат да бъдат съставители на финансови отчети? За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

 

 

Как да чета електронните книги?

1. Заявете книга от  КУПИ КНИГА
2. Заплатете книгата в EasyPay, ePay или по банков път
3. По имейл получавате данни за достъп и през ВХОД имате достъп до заплатеното издание

 

 

 

2020 © LegaSoft.bg Електронни книги Купи книга Контакти