Глава 3. 

 

ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА

 

Главата разглежда:

 

• Кои са забранените въпроси в хода на подбора на кандидатите?
• Допустимо ли е работодателят да изисква информация, която не е пряко свързана с бъдещото трудово правоотношение?
• Кои са изключенията, при които съобразяването на лични характеристики не е нарушение на антидискриминационното законодателство?
• Доброволно и информирано съгласие при събиране на допълнителна информация;
• Можем ли законосъобразно да отказваме назначаването на лица в предпенсионна възраст?
• Кои са случаите, в които работодателят може да постави възрастово ограничение за кандидатите за работа?
• Допустимо ли е избягване на назначаване лица с ТЕЛК?
• Възможно ли е прекратяването на трудовите правоотношения на лица с ТЕЛК?
• Изисквания въведени в Закона за хората с увреждания;

 

За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

 

 

Как да чета електронните книги?

1. Заявете книга от  КУПИ КНИГА
2. Заплатете книгата в EasyPay, ePay или по банков път
3. По имейл получавате данни за достъп и през ВХОД имате достъп до заплатеното издание

 

 

 

2020 © LegaSoft.bg Електронни книги Купи книга Контакти