Глава 4. 

 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

 

Главата разглежда:

 

• Какъв е допустимият обем информация и категориите лични данни, които могат да се изискват от лицата, с които се встъпва в трудови правоотношения?
• Кои са документите, които са необходими за сключване на трудов договор?
• Допустимо ли е да се правят и съхраняват копия от личните карти?
• Какви са условията за съхранение на трудовата книжка при работодателя?
• Кога е допустимо изискване на документ за медицински преглед?
• Налага ли се изискване на свидетелство за съдимост?
• Коя длъжност се определя като отчетническа?
• Каква е минималната допустима възраст за встъпване в трудови правоотношения?
• Какви са ограниченията за трудова дейност под 18 години?
• Изисква ли се съгласие за обработката на личните данни на работниците и служителите? Необходимо ли е да се събират декларации за тази цел?
• Обработка на документи с лични данни от счетоводни фирми;
• Родителите или децата трябва да се съгласят да се обработват лични данни на деца, ангажирани за ученически платени стажове с трудов договор?
• Подлежи ли на санкции съхраняването от работодателя на копие от шофьорски книжки, документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание, научна степен и пр.?

 

За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

 

Как да чета електронните книги?

Изданието е спряно от продажба, тъй като не се предвижда да се актуализира след последните промени в Кодекса на труда от 18 декември 2020 г. Ако въпреки това желаете да получите безплатен достъп до него, моля, свържете се с нас на info@zakonnik.bg.

 

 

2021 © LegaSoft.bg Електронни книги Купи книга Контакти