Глава 5. 

 

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА

 

Главата разглежда:

 

• Кога и за какъв период могат да се обработват лични данни на кандидати за работа и на служители?
• Какви са изискванията за опазване на лични данни, когато дейности от типа на подбор на персонал (HR), обработка на трудови възнаграждения (payroll) и счетоводни услуги се изпълняват от външни изпълнители?
• Какви са разликите между “администратори на лични данни” и “обработващи лични данни”?
• Допустимо ли е превъзлагането на дейности по обработване към подизпълнители/подобработващи?
• Колко време трябва да се съхраняват други документи с трудовоправно значение извън документите по Наредба № 4 (например запорни съобщения за запор на трудово възнаграждение)?

 

За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

 

 

Как да чета електронните книги?

1. Заявете книга от  КУПИ КНИГА
2. Заплатете книгата в EasyPay, ePay или по банков път
3. По имейл получавате данни за достъп и през ВХОД имате достъп до заплатеното издание

 

 

 

2020 © LegaSoft.bg Електронни книги Купи книга Контакти