Глава 6.

 

ФОРМУЛИРАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ В ТРУДОВИЯ ДОГОВОР

 

Главата разглежда:

 

• Какво е задължително да се съдържа в трудовия договор?
• Кои са данните за страните, които трябва да се впишат?
• Каква е разликата между “място на работа” и “работно място” и какво е значението за отразяването им в трудовия договор?
• Какви са изисквания за наименование на длъжността и характера на работата?
• Дата на сключването и началото на изпълнението на трудовия договор;
• Времетраенето на трудовия договор;
• Размер на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
• Срок на предизвестие при прекратяване на трудовия договор;
• Основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер и периодичност на тяхното изплащане;
• Продължителността на работния ден или седмица;
• Какво допълнително съдържание е допустимо да включва трудовия договор?
• Особености на изпитателния срок;
• Допустим ли е изпитателен срок като алтернатива на срочния трудов договор?
• Каква е продължителността на срока за изпитване?
• Включва ли изпитателният срок времето на отпуск или друг регламентиран период, в който работникът или служителят не е изпълнявал работата?
• Как се прекратява трудов договор със срок за изпитване?
• Може ли да се договори повторно нов изпитателен срок между същите страни и за същата работа?
• Допустими ли са забраните за упражняване на конкурентна дейност?
• Допустимо ли е договарянето на неустойки в трудовоправните отношения?
• Може ли служителите да подпишат декларация, или като клауза в трудовия договор или в допълнително споразумение към него изрично да се съгласят, че при постъпване на работа или впоследствие приемат да бъдат подложени на „тест за лоялност“?
• Как да се договори работа от вкъщи (home offfice)?
• Може ли да се задължат служители да работят в компанията за определен период от време, при обучение, което е осигурено от компанията?
• Законно ли е налагането на глоби, които да се удържат от заплатите?
• Законосъобразно ли е да се удължава срока за изпитване, дори и без да се преминава законоустановения праг (например от 3 месеца да се удължи на 6 месеца)?
• Отпуските за бременност и раждане и платеният годишен отпуск прекъсват ли срока на изпитване?
• Допустимо ли е повторното наемане на трудов договора с изпитателен срок при наличие на интервал от време между тях?

 

За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

 

 

Как да чета електронните книги?

1. Заявете книга от  КУПИ КНИГА
2. Заплатете книгата в EasyPay, ePay или по банков път
3. По имейл получавате данни за достъп и през ВХОД имате достъп до заплатеното издание

 

 

 

2020 © LegaSoft.bg Електронни книги Купи книга Контакти