Глава 7.

 

ФОРМА НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО НАП. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Главата разглежда:

 

• Задължителна ли е писмената форма на трудовия договор или е допустим и устно сключен трудов договор?
• Може ли да се сключва трудов договор в електронна форма?
• Какъв е реда и формата за подаване на уведомление за сключения трудов договор в НАП?
• Подава ли се уведомление при изменение на трудовия договор?
• Изготвяне и връчване на длъжностна характеристика;
• Има ли законово установен модел за длъжностни характеристики?
• Колко подробно и конкретно трябва да са описани служебните задачи в длъжностната характеристика?
• Счита ли се за нарушение на трудовото законодателство, ако длъжностната характеристика е връчена на работника в деня на постъпване на работа?
• Какъв код ЕКАТТЕ следва да подадем ако служителя няма обособено стационарно място?

 

За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

 

Как да чета електронните книги?

Изданието е спряно от продажба, тъй като не се предвижда да се актуализира след последните промени в Кодекса на труда от 18 декември 2020 г. Ако въпреки това желаете да получите безплатен достъп до него, моля, свържете се с нас на info@zakonnik.bg.

 

 

2021 © LegaSoft.bg Електронни книги Купи книга Контакти