Глава 7.

 

ФОРМА НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО НАП. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Главата разглежда:

 

• Задължителна ли е писмената форма на трудовия договор или е допустим и устно сключен трудов договор?
• Може ли да се сключва трудов договор в електронна форма?
• Какъв е реда и формата за подаване на уведомление за сключения трудов договор в НАП?
• Подава ли се уведомление при изменение на трудовия договор?
• Изготвяне и връчване на длъжностна характеристика;
• Има ли законово установен модел за длъжностни характеристики?
• Колко подробно и конкретно трябва да са описани служебните задачи в длъжностната характеристика?
• Счита ли се за нарушение на трудовото законодателство, ако длъжностната характеристика е връчена на работника в деня на постъпване на работа?
• Какъв код ЕКАТТЕ следва да подадем ако служителя няма обособено стационарно място?

 

За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

 

 

Как да чета електронните книги?

1. Заявете книга от  КУПИ КНИГА
2. Заплатете книгата в EasyPay, ePay или по банков път
3. По имейл получавате данни за достъп и през ВХОД имате достъп до заплатеното издание

 

 

 

2020 © LegaSoft.bg Електронни книги Купи книга Контакти