Глава 9.

 

ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД

 

Главата разглежда:

 

• Кое отношение е основно и кое допълнително?
• Продължителността на работното време има ли отношение това кой договор е основен и кой е допълнителен?
• Вписват ли се допълните трудови договори в трудовата книжка?
• Винаги ли се начислява допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит при допълнителните трудови договори?
• Специално основание за прекратяване при допълнителните трудови договори;
• Какво представлява вътрешно съвместителство?
• Какви ограничения има за сключване на трудови договори за допълнителен труд?
• Какво представлява външното съвместителство?
• Има ли ограниченията за видовете работи, които могат да се изпълняват по договора за външното съвместителство?
• Ползване на платен годишен отпуск по договор за външно съвместителство;
• Трудов договор за вътрешно заместване;
• Трудов договор за работа през определени дни от месеца;
• Особености при прекратяването на някои трудови договори за допълнителен труд;
• Служител е назначен на 4-часов работен ден. Към момента на назначаването няма друг трудов договор. Какво ще произтече за работодателя, ако впоследствие лицето сключи договор с друг работодател за 8 часа. Кой договор ще е основен?
• Служител има сключени два трудови договора – първият е срочен за заместване, а вторият е постоянен по чл. 110 КТ (договор за вътрешно съвместителство). След завръщане на замествания и прекратяване на трудовия договор за заместване, трябва ли да се промени основанието на втория трудов договор?
• Относно възнагражденията на учителите, назначени по чл. 114 от КТ

 

За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

 

 

Как да чета електронните книги?

1. Заявете книга от  КУПИ КНИГА
2. Заплатете книгата в EasyPay, ePay или по банков път
3. По имейл получавате данни за достъп и през ВХОД имате достъп до заплатеното издание

 

 

 

2020 © LegaSoft.bg Електронни книги Купи книга Контакти