ОБРАЗЦИ към книга 4

01. ЗАПОВЕД на основание чл. 188 от КТ и във вр. с чл. 187 от КТ

02. ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ и във връзка с чл. 190, ал. 1 от КТ

03. ЗАПОВЕД на основание чл. 192, ал. 1 от КТ

04. ЗАПОВЕД на основание чл. 199 от КТ за временно оттраняване от работа

05. ЗАПОВЕД на основание чл. 206 от КТ, във вр. с чл. 210 от КТ

06. Заповед за извършване на разследване на трудова злополука

07. Заповед на работодателя за определяне на лице за поддържане на регистър на трудовите злополуки, съгласно изискванията на чл. 14, ал. 2 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

08. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА - Приложение към чл.3, ал.1 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

09. РАЗПОРЕЖДАНЕ на основание чл. 60, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване

10. ПРОТОКОЛ за извършено проучване на професионална болест

11. БЪРЗО ИЗВЕСТИЕ за съмнение за професионална болест

12. ПРОИЗВОДСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА

За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

 

 

Как да чета електронните книги?

1. Заявете книга от  КУПИ КНИГА
2. Заплатете книгата в EasyPay, ePay или по банков път
3. По имейл получавате данни за достъп и през ВХОД имате достъп до заплатеното издание

 

 

 

2020 © LegaSoft.bg Електронни книги Купи книга Контакти