Глава 2.

 

СЕЛЕКТИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ДОКУМЕНТИ И ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА

  Главата разглежда:

 

• Кои са забранените въпроси в хода на подбора на кандидатите? • Допустимо ли е работодателят да изисква информация, която не е пряко свързана с бъдещото трудово правоотношение? • Кои са изключенията, при които съобразяването на лични характеристики не е нарушение на антидискриминационното законодателство? • Доброволно и информирано съгласие при събиране на допълнителна информация; • Можем ли законосъобразно да отказваме назначаването на лица в предпенсионна възраст? • Кои са случаите, в които работодателят може да постави възрастово ограничение за кандидатите за работа? • Допустимо ли е избягване на назначаване лица с ТЕЛК? • Нови изисквания, въведени в Закона за хората с увреждания;

 

За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

 

Как да чета електронните книги?

Изданието е спряно от продажба, тъй като не се предвижда да се актуализира след последните промени в Кодекса на труда от 18 декември 2020 г. Ако въпреки това желаете да получите безплатен достъп до него, моля, свържете се с нас на info@zakonnik.bg.

 

 

2021 © LegaSoft.bg Електронни книги Купи книга Контакти