Глава 9.

 

ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД

 

Главата разглежда:

 

• Кое отношение е основно и кое допълнително?
• Продължителността на работното време има ли отношение това кой договор е основен и кой е допълнителен?
• Вписват ли се допълните трудови договори в трудовата книжка?
• Винаги ли се начислява допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит при допълнителните трудови договори?
• Специално основание за прекратяване при допълнителните трудови договори;
• Какво представлява вътрешно съвместителство?
• Какви ограничения има за сключване на трудови договори за допълнителен труд?
• Какво представлява външното съвместителство?
• Има ли ограниченията за видовете работи, които могат да се изпълняват по договора за външното съвместителство?
• Ползване на платен годишен отпуск по договор за външно съвместителство;
• Трудов договор за вътрешно заместване;
• Трудов договор за работа през определени дни от месеца;
• Особености при прекратяването на някои трудови договори за допълнителен труд;
• Служител е назначен на 4-часов работен ден. Към момента на назначаването няма друг трудов договор. Какво ще произтече за работодателя, ако впоследствие лицето сключи договор с друг работодател за 8 часа. Кой договор ще е основен?
• Служител има сключени два трудови договора – първият е срочен за заместване, а вторият е постоянен по чл. 110 КТ (договор за вътрешно съвместителство). След завръщане на замествания и прекратяване на трудовия договор за заместване, трябва ли да се промени основанието на втория трудов договор?
• Относно възнагражденията на учителите, назначени по чл. 114 от КТ

 

За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

 

Как да чета електронните книги?

Изданието е спряно от продажба, тъй като не се предвижда да се актуализира след последните промени в Кодекса на труда от 18 декември 2020 г. Ако въпреки това желаете да получите безплатен достъп до него, моля, свържете се с нас на info@zakonnik.bg.

 

 

2021 © LegaSoft.bg Електронни книги Купи книга Контакти