ОБРАЗЦИ към книга 5

1. Предложение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

2. Приемане на предложението за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие

3. Заповед за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

4. Споразумение за прекратяване на трудов договор по чл. 331 КТ

5. Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 331 КТ

6. Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 325, ал. 1, т. 2 КТ

7. Заповед за прекратяване на срочен трудов договор поради изтичане на срока

8. Заповед за прекратяване на срочен трудов договор поради завършване на определената работа

9. Заповед за прекратяване на срочен трудов договор поради завръщане на замествания

10. Заповед за прекратяване на срочен трудов договор с постъпване на работа на спечелилия конкурс

11. Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 325, ал. 1, т. 6 КТ

12. Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ

13. Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 325, ал. 1, т. 10 КТ

14. Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 325, ал. 1, т. 11 КТ

15. Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 325, ал. 1, т. 12 КТ

16. Предизвестие за прекратяване на трудов договор от работника или служителя

17. Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 326, ал. 1 КТ

18. Заповед за прекратяване на трудов договор за допълнителен труд

19. Заявление от работника или служителя за прекратяване на трудов договор без предизвестие

20. Заповед за прекратяване на трудов договор на основание чл. 327 КТ

21. Заявление до инспекцията по труда за прекратяване на трудов договор без предизвестие, когато работодателят е прекратил дейността си

22. Предизвестие за едностранно прекратяване на трудов договор от работодателя

23. Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ

24. Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. първо КТ

25. Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. второ КТ

26. Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ

27. Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 4 КТ

28. Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 7 КТ

29. Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 8 КТ

30. Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 2 КТ

31. Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ

32. Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ

33. Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ

34. Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ

35. Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ

36. Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ

37. Заповед за назначаване на комисия за извършване на подбор по чл. 329 КТ

38. Протокол от работата на комисия за извършване на подбор по чл. 329 КТ

39. Заповед за прекратяване на трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда

40. Заповед за прекратяване на трудовия договор без предизвестие при лишаване на работника или служителя от правото да упражнява определени професии/дейности

41. Заповед за прекратяване на трудовия договор без предизвестие по чл. 330, ал. 2, т. 5 КТ

42. Заповед за дисциплинарно уволнение

43. Предоставяне на информация за предстоящи масови уволнения на представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ

44. Предоставяне на информация за предстоящи масови уволнения на АЗ

45. Декларация за ползване на предварителна закрила при уволнение

46. Искане за издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от Кодекса на труда

За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

 

Как да чета електронните книги?

Изданието е спряно от продажба, тъй като не се предвижда да се актуализира след последните промени в Кодекса на труда от 18 декември 2020 г. Ако въпреки това желаете да получите безплатен достъп до него, моля, свържете се с нас на info@zakonnik.bg.

 

 

2021 © LegaSoft.bg Електронни книги Купи книга Контакти